google newsGoogle News  
Photo of Yoshihito Nishioka

YOSHIHITO NISHIOKA

Nacionalidad:
Altura:
cm
Peso:
kg
Edad:
Mano:
derecha
Puntos:
1007
RANKING
#48
Powered by: World(129)